Friday, February 9, 2007

THE WAY YOU LOOK TONIGHT

Yes I am awfully low tonight ! And in addition to that I was watching the movie 'My Best Friends Wedding' . :-(( Even though I was watching the movie 3rd time, I was crying when the 'best friends' go on a boat ride and this song comes.......

Some day, when I'm awfully low,
When the world is cold,
I will feel a glow just thinking of you...
And the way you look tonight.

Yes you're lovely,
with your smile so warm
And your cheeks so soft,
There is nothing for me
but to love you,
And the way you look tonight.

With each word your tenderness grows,
Tearing my fear apart...
And that laugh that wrinkles your nose,
It touches my foolish heart.
Lovely ... Never, ever change.

Keep that breathless charm.
Won't you please arrange it ?
'Cause I love you ...
Just the way you look tonight.

Mm, Mm, Mm, Mm,
Just the way you look to-night.

-Vidya.

4 comments:

prads said...

Happened to see your comment on my blog. MyBest Friends Wedding is my fav movie too. Thanks for posting the lyrics.

Meghana Bhuskute said...

I can never catch exact lyrics - at least not in english films! thnaks for writing this lovely song.

Abhijit Bathe said...

विद्या - (तुझ्या लेटेस्ट ब्लॉग बद्दल) - ही गोष्ट आहे कि स्वगत?
यु नीड नॉट आन्सर दॅट क्वेश्चन.
मी ऍझ्युम करतो कि गोष्ट आहे. कारण नसेल तर - मला उगीच दुसऱ्याचं पत्र वाचल्यासारखा गिल्ट यायचा.
आणि जरी ही गोष्ट असेल तरिही - तुला एवढी पर्सनल ’गोष्ट’ लिहायला ऑकवर्ड होत नाही का?
डोन्ट गेट मी रॉंग - बरीच जनता ब्लॉग लिहिते म्हणजे डायरी सुचनाफलकावर टांगते. ती विनोदी, माहितीदायक किंवा वेगळी असेल तरी ठीक - पण चांगलं पण पर्सनल लिहुन लोक इतरांना एकतर स्वत:च्या आयुष्यात नको इतकं डोकवु देतात आणि मग एम्बॅरेस होत रहातात.
हे मला माहिती कारण मी स्वत: अशा फीलिंग मधुन जातोय. सांगायचंय पण कुणाला, कशाला आणि किती हे प्रश्न पडले कि लिखाण करप्ट होतं. आधीच एकतर जेवढं लिहिलंय ते कधीकाळी वाचलं तर एम्बॅरेसमेंट चं फीलिंग - वाचु देत नाही.
एमॅरेसमेंट - कृतीची किंवा लिखाणाची किंवा शब्दांची किंवा भावनांची नव्हे - तर लायकी नसलेल्या डोळ्यांनाही ते दिसेल अशा काहिश्या फीलिंगची.....

एनीवे - तु बऱ्याचदा बऱ्याच ’गोष्टी’ ब्लॉगवर लिहितेस - त्यावर बरेच दिवस पडलेला प्रश्न - पुन्हा पडला म्हणुन हा मेसेज.

उत्तराची अपेक्षा नाही - असं लिहायचंय, पण ती नसती तर मी हा प्रश्नच का विचारावा - हा व्हॅलिड मुद्दा.
तर अपेक्षा....मे बी आहे, पण आग्रह नाही.

- अभिजित.

सर्किट said...

एम्बीएफ़डब्ल्यू हा माझाही आवडता चित्रपट! त्यातल्या गाण्याच्या लिरिक्स वाचून छान वाटलं! अजून काही आवडती गाणी असतील तुझी तर ती ही पोस्ट कर!